Brug 15 minutter – eller den tid du har brug for – til at opsummere, hvad du har arbejdet med i tiden mellem session 9 og 10:

  • Fik du gennemført, hvad du havde planlagt?
  • Hvad var let og hvad var svært?
  • Hvad har du lært ved at gøre som planlagt?
  • Hvad kan du forbedre til næste gang, du skal arbejde mellem sessionerne?

Husk: det er okay, hvis du oplever problemer – det er en ny måde at arbejde på og det tager tid at indøve og eksperimentere, før metoderne bliver rutine.

 

Styrkelse af relationsarbejde i praktiske opgaver

Kompetencer der skal øves
  • Forståelse for balancen mellem opgaveløsning og relationsarbejde.
  • At designe fælles forslag til omsorgsgiver-barn relationsudvikling.
  • At diskutere og planlægge tilbagevendende aktiviteter for at styrke relationen mellem omsorgsgiver og barn

Sessionens tema
I session 6 – Hvordan praktiserer man professionel omsorg for børn? – arbejdede du med forståelsen af balancen mellem to typer af omsorg: praktisk opgaveløsning og socialt relationsarbejde, mens du udfører praktiske opgaver.

I denne session kommer du til at arbejde med, hvordan du kan bruge opgave- og relationstænkning i daglige aktiviteter og hvordan dette kan indgå i en arbejdsplan, der gør det muligt at tilbyde Tryg Base og langvarige relationer, specielt til småbørn og nye børn i plejefamilien.

Sessionens mål
At udforme og planlægge langvarige relationer mellem børn og deres omsorgsgivere i daglige aktiviteter.