Brug 15 minutter – eller den tid du har brug for – til at opsummere, hvad du har arbejdet med siden den foregående session:
• Fik du gennemført, hvad du havde planlagt?
• Hvad var let og hvad var svært?
• Hvad har du lært ved at gøre som planlagt?
• Hvad kan du forbedre til næste gang, du skal arbejde mellem sessionerne?Husk: det er okay, hvis du oplever problemer – det er en ny måde at arbejde på og det tager tid at indøve og eksperimentere, før metoderne bliver rutine
Hvem er jeg? – at skabe en positiv identitet ud fra en splittet baggrund

Kompetencer som skal udvikles
  • Færdigheder i at planlægge og praktisere en åben dialog omkring det at være i pleje og samtidig have en biologisk familie
  • At bruge din egen livserfaring som en ressource gennem fortælling af din egen livshistorie.
  • At hjælpe børnene og de unge med at forstå deres adfærd som en naturlig reaktion på tab.
  • At lave praktiske aktiviteter med børnene, hvor oplevelsen af vanskelige adskillelser fra vigtige personer i deres liv kan bearbejdes

Sessionens tema
I denne undervisningssession kommer du til at arbejde med at hjælpe børn med at udvikle en positiv selvopfattelse og selvtillid.
Sessionen giver dig nogle værktøjer til at lære barnet at håndtere en splittet baggrund.
Sessionens mål
Det primære mål med denne session er at hjælpe børn med at danne en positiv opfattelse af sig selv ved at hjælpe dem med at forstå deres baggrund.