Proszę poświęcić 15 minut (lub, w razie potrzeby, więcej czasu) na podsumowanie działań wypracowanych pomiędzy sesją 2 a sesją 3:

  • Jak przebiegał proces przygotowania Twojej rodziny do roli rodziny zastępczej?
  • Co było łatwe, a co trudne do zrobienia?
  • Czego nauczyłeś/aś się z realizacji zaplanowanych działań?
  • Co możesz zrobić lepiej następnym razem pracując pomiędzy sesjami?

Zapamiętaj: jeżeli doświadczyłeś problemów, to jest to normalne. To nowy sposób pracy i jego wdrożenie wymaga ćwiczeń i eksperymentów.

Przyjmowanie dziecka do opieki zastępczej

Ćwiczone kompetencje:

  • Uświadamianie reakcji dzieci na zmianę opiekunów
  • Pomaganie dziecku, by poczuło się bezpiecznie w Twojej rodzinie zastępczej

Temat sesji
Podczas tej sesji przedstawimy możliwe reakcje dzieci na nową rodzinę i nowe otoczenie i powiemy, jak można pomóc dziecku poczuć się bezpiecznie w tym nowym otoczeniu, w Twojej rodzinie zastępczej.


Cel ogólny sesji:
Celem tej sesji jest uświadomienie uczestnikom, jak dzieci reagują na zmianę i nowe miejsce i przedstawienie sugestii odnośnie radzenia sobie w pierwszym okresie opieki.