Atvēliet 15 minūtes (vai arī tik, cik nepieciešams), lai apkopotu to, ko esat darījuši starp iepriekšējo un šo nodarbību:

  • Kāds bija jūsu ģimenes sagatavošanas process, lai kļūtu par audžuģimeni?
  • Ko paveikt bija viegli un ko sarežģīti?
  • Ko jūs iemācījāmies no tā, ko darījām?
  • Ko mēs varam darīt labāk nākamajā reizē starp nodarbībām?

Atcerieties: ir saprotami, ja saskārāties ar problēmām – tas ir jauns veids kā strādāt kopā, ir nepieciešami daži uzdevumi un eksperimenti pirms tas kļūst par rutīnu.

Saņemot aprūpē audžubērnu

Kompetences, kas tiek praktizētas

  • Radīt izpratni par to, kā bērni reaģē uz aprūpētāju maiņu
  • Palīdzēt bērnam justies droši jūsu audžuģimenē

Nodarbības tēma
Šajā apmācību nodarbībā jūs iepazīsities ar to, kā bērns var reaģēt uz jaunu ģimeni un vidi, un kā jūs varat palīdzēt bērnam justies droši jaunajā vidē – jūsu audžuģimenē.
 

Nodarbības mērķis
Nodarbības mērķis ir ļaut jums saprast, kā bērni reaģē uz jaunu vidi, un sniegt jums ieteikumus, lai sākotnējā posmā pierastu pie jaunās dzīves vietas.