Wprowadzenie do procesu uczenia się i rozwoju

Wstęp
Ten program szkoleniowy został opracowany i przetestowany w praktyce przez osoby takie jak Wy:
rodziców zastępczych z pięciu krajów, pracujących z umieszczonymi u nich małymi dziećmi.
Program zawiera wiele wyników badań naukowych i elementy dziecięcej psychologii rozwojowej. Ta wiedza została przekształcona w porady praktyczne oraz instruktarz filmowy z poradami, sugestiami i działaniami praktycznymi.
 

Podczas realizacji kolejnych sesji szkoleniowych będziecie pracować po to, aby nauczyć się z materiału i teorii zawartej w programie.
 

Na koniec każdej sesji zdecydujecie sami o przećwiczeniu w praktyce tego, czego nauczyliście się w trakcie sesji.
Cała ta nauka przydaje się tylko wówczas, gdy można ją wykorzystać w codziennej praktyce i jeżeli planujecie wprowadzenie zmian w swoim sposobie działania w miarę realizacji programu szkoleniowego.


Temat sesji
Podczas tej pierwszej sesji szkoleniowej poznacie Kartę Wyników, podstawowe koncepcje i treść tego programu szkoleniowego oraz sposób pracy z sesjami.
 

Przedstawimy również wywiad, który można przeprowadzić ze współmałżonkiem lub superwizorem, aby uświadomić sobie, ile istotnej wiedzy udało nam się zdobyć do tej pory z własnego doświadczenia.
Jest to wiedza niezwykle przydatna w pracy zawodowej rodzica zastępczego.
Uczestnicy zrozumieją oczekiwania w stosunku do nich w procesie poznawania teorii profesjonalnej opieki nad dziećmi w ramach tego programu oraz dowiedzą się, jakie wzajemne wsparcie mogą zapewnić sobie oni i ich superwizor lub pracownik socjalny można otrzymać w trakcie pracy w tym programie.
 

Uwaga: “Superwizor” to osoba, której zadaniem jest przeprowadzanie regularnych rozmów z rodzicami zastępczymi na temat ich pracy w charakterze rodziców zastępczych, doradzanie im i pomaganie Pracownik socjalny to osoba reprezentująca władze, która od strony prawnej zarządza decyzjami dotyczącymi dziecka (gdzie należy je umieścić, na ile kontaktu z biologicznymi rodzicami można mu pozwolić, itp.).
 

Cel ogólny sesji

  • Zrozumienie sposobu pracy z programem szkoleniowym, pracy z sesjami oraz pracy między sesjami.
  • Zrozumienie, w jaki sposób doświadczenie życiowe uczestników dostarcza cennej wiedzy zawodowej przydatnej w pracy rodzica zastępczego.
  • Wprowadzenie do Karty Wyników.