Introduktion til din undervisnings- og udviklingsproces

Introduktion
Dette undervisningsprogram er blevet udviklet og testet i plejefamiliers almindelige hverdag, altså blandt mennesker som dig: Plejefamilier fra fem lande, der har arbejdet med mindre børn, der er anbragt uden for hjemmet.
En mængde videnskabelige resultater og udviklingspsykologien er en del af programmet og denne viden er blevet omdannet til vejledninger, videodemonstrationer af kvalitetsomsorg og forslag til praktiske arbejdsopgaver.

Ved afslutningen af hver session får du mulighed for i praksis at øve, hvad du har lært i sessionen.
Denne læring bliver kun værdifuld, hvis du bruger den i din dagligdag og hvis du planlægger, hvordan du kan udvikle dine arbejdsmønstre som plejeforælder, mens du/ I gennemgår programmet.


Sessionens tema
I denne første session bliver du introduceret til Scoringskort og til de basale ideer og indholdet i dette undervisningsprogram. .
Du bliver også præsenteret for et interview, du kan lave med din ægtefælle/partner eller din tilsynsførende for at finde ud af, hvor meget vigtig viden du allerede har fra dit eget liv – viden, der er brugbar i dit professionelle arbejde som plejeforælder.
Du vil i løbet af programmet finde ud af, hvad der forventes af dig, mens du udvikler dit kendskab til professionel børneomsorg og hvordan du og din tilsynsførende/ supervisor og evt. sagsbehandleren kan støtte hinanden i løbet af de efterfølgende undervisningssessioner.
 
Bemærk venligst: Din “tilsynsførende” er den person, der har ansvar for regelmæssigt at tale med dig om dit arbejde som plejeforælder, som assisterer dig og giver gode råd. “Sagsbehandleren” er en person, der repræsenterer de offentlige myndigheder og sidder med beslutningsansvaret i forhold til barnet (hvor barnet skal anbringes, hvor meget kontakt der skal være med de biologiske forældre osv.
 
Sessionens mål

  • Forståelse for hvordan du bedst arbejder med undervisningsprogrammets sessioner og hvordan du bedst arbejder mellem de enkelte sessioner.
  • Forståelse for hvordan dine egne livserfaringer giver dig vigtig, professionel viden til dit arbejde som plejeforælder. li>
  • Introduktion til scoringskortet.