Prosimy poświęcić 15 minut (albo tyle, ile będzie konieczne) na podsumowanie tego, nad czym pracowaliście pomiędzy ostatnia sesją 4 i 5a tą.

  • Czy udało nam się zrobić to, co sobie zaplanowaliśmy?
  • Czego się nauczyliśmy, robiąc to, co sobie zaplanowaliśmy?
  • Co było łatwe do wykonania, a co trudne?
  • Jak współpracowaliśmy i przejmowaliśmy odpowiedzialność?

Reszta sesji dotyczy innej teorii i rozwoju praktyk związanych z bezpiecznym modelem bazowym.
Pamiętaj proszę: to nic, jeśli pojawiły się problemy – to nowy sposób pracy, a to wymaga ćwiczenia i eksperymentowania, zanim stanie się rutyną.

ses5_foster_intro
Rodzaj opieki a rozwój mózgu u niemowląt i dzieci

Nabywane kwalifikacje
  • Zrozumienie odkryć naukowych związanych z pozytywnymi skutkami wczesnego kontaktu fizycznego i stymulacji
  • Zaplanowanie sposobu organizacji stymulacji fizycznej w ramach opieki fizycznej oraz sposobu w jaki może to wspierać rozwój dziecka – zwłaszcza u dzieci w wieku 0 – 24 miesięcy

Temat sesji
W czasie tej sesji szkoleniowej dowieszdzą się Państwo o istocie kontaktu fizycznego i stymulacji dla wczesnego funkcjonowania mózgu oraz jego rozwoju.
Otrzymasz ją Państwo propozycje praktyk i codziennych zajęć, które wspierają aktywność mózgu. Otrzymaszają Państwo propozycje związane ze stymulacją wcześniaków i wrażliwych dzieci.
Cel sesji
Celem sesji jest zrozumienie istoty wczesnej fizycznej stymulacji oraz sposobu w jaki stymulacja pobudza mózg do działania. W przypadku noworodka, aktywność mózgu jest niska i niestabilna w związku z czym tylko stymulacja fizyczna może doprowadzić do aktywności mózgu i jego rozwoju.


Brak stymulacji fizycznej i aktywności jest bardzo niebezpieczny, zwłaszcza w przypadku dziecka i małego dziecka: wpływa to na rozwój fizyczny, szansę na przeżycie, apetyt i trawienie, rytm snu, odporność ciała na infekcje i pasożyty oraz aktywację systemu przywiązania po urodzeniu.


Korzystając z tej wiedzy, poznają Państwo wiele codziennych działań, które będą mogły stać się codziennymi rutynami a także omówią sposób w jaki działania te mogą stać się częścią codziennego życia w instytucji.