girl_disabled_wikimedia
Rozwój dzieci niepełnosprawnych

Ćwiczone kompetencje

  • Zrozumienie związku pomiędzy opuszczeniem a niepełnosprawnością
  • Zrozumienie istotnych aspektów pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
  • Sposoby zmniejszania skutków niepełnosprawności w funkcjonowaniu dziecka.
  • Sposoby przełamywania uprzedzeń związanych z niepełnosprawnością

Temat sesji
Podczas tej sesji szkoleniowej będziemy pracować nad umiejętnością zrozumienia i pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
 
Cel ogólny sesji
Celem ogólnym tej sesji jest opracowanie planu pracy z dziećmi z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową.
 
VIDEO


This small clip is part of a longer video, where a family from the Netherlands tell about getting an adopted child from an orphanage in Romania. The circumstances can very well be compared to your situation as a foster parent.