childrens_rights_01
Børns rettigheder –
At undervise børn i børns rettigheder

Kompetencer, der skal øves
  • Præsentere barnet for dets rettigheder
  • Arbejde med at få barnet til at forstå sine rettigheder gennem dialog
  • Organisere dagliglivet så det afspejler rettighederne og demokratiske processer

Sessionens tema
I denne session kommer du til at arbejde med, hvordan du kan undervise børn i deres rettigheder, som de er udformet i FN’s Børnekonvention.
 
Sessionens mål
Målet for denne ressourcesession er at få børnene til at kende deres rettigheder, lære dem at diskutere disse rettigheder og at bidrage til at den daglige kontakt mellem barn og plejefamiliens øvrige medlemmer kan afspejle disse rettigheder i demokratiske procedurer.