Proszę poświęcić 15 minut (lub, w razie potrzeby, więcej czasu) na podsumowanie działań wypracowanych pomiędzy sesją 14 a sesją 15:

 • Czy udało Wam się nauczyć czegoś o problemach nastolatków i zastanowić nad nimi oraz nad sposobem pomagania przechodzenia przez okres przejściowy od życia w rodzinie zastępczej do życia poza nią?
 • Co było łatwe, a co trudne do zrobienia?
Nasze kompetencje zawodowe z procesu uczenia się

Ćwiczone kompetencje
 • Systematyczna ocean własnego rozwoju jako rodziców zastępczych

Temat sesji
Podczas sesji 15 przeanalizujecie efekty Waszej pracy w ramach tego kursu w czterech różnych obszarach:

 • Ogólny rozwój dziecka w opiece zastępczej i relacji dziecko/opiekun
 • Kompetencje rodziców zastępczych w dziedzinie teorii i praktyki opieki nad dzieckiem
 • Relacji pomiędzy rodzicami zastępczymi a codzienną siecią towarzyską/społeczną
 • Relacjami ze środowiskiem lokalnymi i decydentami

 

Tematem tej sesji jest refleksja i dyskusja na temat rozwoju Waszej opieki zastępczej:
 
Kiedy porównacie punkt wyjścia tego szkolenia FAIRstart ze stanem obecnym:

 • W jaki sposób szkolenie to wpłynęło na Waszą zdolność opieki nad dziećmi w opiece zastępczej?
 • Czy stworzyliście rodzinę zastępczą, która jest bardziej społeczna, bardziej profesjonalna w sposobie działania i bardziej potrafi zapewnić profesjonalną bezpieczną bazę dla dzieci?
 • W jaki sposób to szkolenie i Wasza opieka zastępcza wpłynęła na Was jako na rodzinę?
 • Jeżeli jesteś samotnym rodzicem zastępczym, zastanów się sam/sama nad własnym rozwojem osobistym i kompetencjami.

 

Cel ogólny sesji
Porównanie własnego status opiekuna na początku tego szkolenia z obecnym statusem w wyżej wspominanych czterech różnych obszarach.