Proszę poświęcić 15 minut (lub, w razie potrzeby, więcej czasu) na podsumowanie działań wypracowanych pomiędzy sesją 13 a sesją 14:

  • Czy udało Ci się osiągnąć to, co planowałeś/aś?
  • Co było łatwe, a co trudne do zrobienia?
  • Czego nauczyłeś/aś się z realizacji zaplanowanych działań?
  • Co możesz zrobić lepiej następnym razem pracując pomiędzy sesjami?

 
Zapamiętaj: jeżeli doświadczyłeś problemów, to jest to normalne. To nowy sposób pracy i jego wdrożenie wymaga ćwiczeń i eksperymentów.

Nastolatki i odchodzenie z rodziny zastępczej

Ćwiczone kompetencje
  • Zrozumienie wspólnych wyzwań pojawiających się w trakcie dorastania dla młodego człowieka i rodziny zastępczej.
  • Przygotowanie dziecka na dojrzewanie poprzez rozmowy.
  • Zarządzanie kontrolą rodziców zastępczych a niezależność: zawieranie umów zamiast kontrolowania.
  • Znaczenie grupy rówieśniczej
  • Planowanie opieki po opuszczeniu rodziny zastępczej
  • Organizacja imprezy pożegnalnej

Temat sesji
Podczas tej sesji szkoleniowej będziemy pracować nad wspieraniem etapu przechodzenia z wychowanka – dziecka w nastolatka, kiedy to dziecko zaczyna tworzyć własną tożsamość. Będziemy także pracować nad wspieraniem młodego człowieka podczas jego odejścia z rodziny zastępczej.
Cel ogólny sesji
Celem tej sesji jest zaproponowanie Wam w jakim sposób można rozumieć zmiany zachodzące w życiu rodziny zastępczej gdy dziecko staje się nastolatkiem i jak tymi zmianami zarządzać, a także jak wspierać przejście z opieki zastępczej do dorosłego życia.