Brug 15 minutter – eller den tid du har brug for – til at opsummere, hvad du har arbejdet med i tiden mellem session 13 og 14:
• Fik du gennemført, hvad du havde planlagt?
• Hvad var let og hvad var svært?
• Hvad har du lært ved at gøre som planlagt?
• Hvad kan du forbedre til næste gang, du skal arbejde mellem sessionerne?
Husk: det er okay, hvis du oplever problemer – det er en ny måde at arbejde på og det tager tid at indøve og eksperimentere, før metoderne bliver rutine.
At være teenager og at forlade plejefamilien

Kompetencer der skal øves
  • Forståelse for de generelle udfordringer som er knyttet til puberteten – både for den unge og for plejefamilien
  • Forberedelse af børnene til puberteten igennem dialog
  • Håndtering af balancen mellem forældrekontrol og uafhængighed: kontrakt frem for kontrol
  • Forståelse for den vigtige udvikling i vennegrupper
  • Planlægning af efterværn – tiden efter anbringelsen
  • Organisering af en farvelfest

Sessionens tema
I denne undervisningssession kommer du til at arbejde med, hvordan man kan støtte bedst muligt i den overgangsfase, hvor barnet er blevet teenager og er i gang med at skabe sin egen identitet. Du kommer også til at arbejde med, hvordan man forbereder den unge til at forlade plejefamilien
Sessionens mål
Målet med denne session er at øge forståelsen for de forandringer, der sker i plejefamiliens hverdag, når plejebarnet bliver teenager samt at give inspiration til, hvordan du kan støtte plejebarnets overgang fra barn til voksen.