Proszę poświęcić 15 minut (lub, w razie potrzeby, więcej czasu) na podsumowanie działań wypracowanych pomiędzy sesją 12 a sesją 13:

  • Czy udało Ci się osiągnąć to, co planowałeś/aś?
  • Co było łatwe, a co trudne do zrobienia?
  • Czego nauczyłeś/aś się z realizacji zaplanowanych działań?
  • Co możesz zrobić lepiej następnym razem pracując pomiędzy sesjami?

 
Zapamiętaj: jeżeli doświadczyłeś problemów, to jest to normalne. To nowy sposób pracy i jego wdrożenie wymaga ćwiczeń i eksperymentów

Współpraca z rodzicami biologicznymi

Ćwiczone kompetencje
  • Zrozumienie znaczenia współpracy dla dobra rozwoju dziecka w opiece zastępczej.
  • Zrozumienie sytuacji rodziców, których dziecko znajduje się w rodzinie zastępczej.
  • Umiejętność planowania i ćwiczenia wizyt i kontaktów pomiędzy rodzicami zastępczymi a biologicznymi.
  • Zarządzanie trudnymi sytuacjami we współpracy.

Temat sesji
Podczas tej sesji będziemy pracować nad współpracą z rodzicami biologicznymi dziecka w opiece zastępczej.
 
Cel ogólny sesji
Celem tej sesji jest poznanie oraz przećwiczenie metod interakcji z rodzicem (rodzicami) dziecka w opiece zastępczej w celu osiągnięcia jak najlepszej współpracy pomiędzy stronami. Dziecko w opiece zastępczej powinno doświadczyć porozumienia i wzajemnego szacunku pomiędzy rodziną zastępczą a rodzicami i nie powinno być wystawione na konflikty lojalności pomiędzy tymi dwoma rodzinami.