Proszę poświęcić 15 minut (lub, w razie potrzeby, więcej) na podsumowanie działań wypracowanych pomiędzy sesją 11 a sesją 12:

  • Czy udało Ci się osiągnąć to, co planowałeś/aś?
  • Co było łatwe, a co trudne do zrobienia?
  • Czego nauczyłeś/aś się z realizacji zaplanowanych działań?
  • Co możesz zrobić lepiej następnym razem pracując pomiędzy sesjami?

 
Zapamiętaj: jeżeli doświadczyłeś problemów, to jest to normalne. To nowy sposób pracy i jego wdrożenie wymaga ćwiczeń i eksperymentów.

Współpraca z władzami

Ćwiczone kompetencje
  • Nawiązanie relacji zawodowych z władzami

Temat sesji
Podczas tej sesji będziesz pracować nad stworzeniem pozytywnych relacji z władzami: pracownikami socjalnymi, superwizorami i kierownikami rodzin zastępczych.
 
Cel ogólny sesji
Celem ogólnym sesji jest zrozumienie roli władz i doradców, będących Waszymi pracodawcami oraz nawiązania kontaktu z lokalnymi stowarzyszeniami rodzin zastępczych u siebie w kraju.
 

Link to IFCO (International Foster Care Organization) www.ifco.info