Plan pracy: co mam/mamy jako rodzice zastępczy zrobić przed następna sesją

  • Spisać refleksje i przemyślenia, jakie nam się nasunęły, gdy to czytamy. W miarę możliwości omówić te plan z superwizorem, współmałżonkiem lub pracownikiem socjalnym.
  • Napisz plan Twojej pracy na okres do rozpoczęcia następnej sesji.
  • Jeżeli Wy lub dziecko korzystacie z telefonu komórkowego lub kamery video: Po zgraniu wszystkich nagrań na komputer upewnij się, że zostały skasowane z telefonów lub kamer, na których były nagrane.

 
 

Kwestionariusz samooceny

Jeśli chcesz przeprowadzić samoocenę możesz otworzyć i wydrukować mały quiz, tutaj poniżej. Rozwiązania są napisane w dolnej części strony, więc może dobrym pomysłem jest, aby złożyć papier lub zakryć rozwiązania przed rozpoczęciem.


OTWÓRZ DOKUMENT TUTAJ

 
Dziękujemy za twoje zainteresowanie i życzymy szczęścia w pracy do czasu następnej sesji!