Atvēliet 15 minūtes (vai arī tik, cik nepieciešams), lai apkopotu to, ko esat darījuši starp iepriekšējo un šo nodarbību:

  • Vai jums izdevās paveikt to, kas bija plānots?
  • Ko paveikt bija viegli un ko sarežģīti?
  • Ko esat iemācījies, darot to, ko plānojām?
  • Ko jūs varat darīt labāk nākamreiz, strādājot starp nodarbībām?
Pārvēršot sāpes atvieglojumā – palīdzēt bērnam pārvarēt zaudējumu un šķiršanās reakciju

Kompetences, kas tiek praktizētas
  • Prasme plānot un praktizēt atvērtu dialogu par zaudējumu un šķiršanos.
  • Savas dzīves pieredzes izmantošana, kā resurss stāstījuma piemēriem.
  • Kā palīdzēt bērniem un jauniešiem saprast savu uzvedību kā dabisku reakciju uz zaudējumu.
  • Kā veidot praktiskas aktivitātes bērniem un jauniešiem, kuru laikā var tikt risināta zaudējuma pieredze.

Nodarbības tēma
Šajā apmācību nodarbībā runāsim par veidiem, kā palīdzēt bērniem pārvarēt vecāku zaudējumu, dzīvojot šķirti no vecākiem un citiem notikumiem, kas saistīti ar smagu zaudējumu vai pēkšņu šķiršanos.
 
Nodarbības mērķi
Nodarbības galvenais mērķis ir praktizēt atvērtu un informējošu dialogu ar bērniem un jauniešiem par reakcijām uz zaudējumu. Tāpat mērķis ir saprast, kā veidot aktivitātes, kurās bērni var būt aktīvi, pieņemot savus dzīves apstākļus, dzīvojot bez vecākiem.