Brug 15 minutter – eller den tid du har brug for – til at opsummere, hvad du har arbejdet med i tiden mellem session 6 og 7:
• Fik du gennemført, hvad du havde planlagt?
• Hvad var let og hvad var svært?
• Hvad har du lært ved at gøre som planlagt?
• Hvad kan du forbedre til næste gang, du skal arbejde mellem sessionerne?
At vende tab til selvtillid – hvordan man hjælper børn med at håndtere tab og adskillelsesreaktioner

Kompetencer der skal øves
  • Planlægning af og øvelse i at føre åbne dialoger om tab og adskillelse.
  • Hvordan man bruger egne livserfaringer som en ressource til eksemplariske fortællinger.
  • Hvordan man kan hjælpe børn og unge med at forstå deres adfærd som naturlige reaktioner på tab.
  • Hvordan man igangsætter aktiviteter for børn, hvor deres oplevelser af tab kan bearbejdes.

Sessionens tema
I denne undervisningssession skal du arbejde med, hvordan du kan hjælpe børn med at overvinde tabet af forældre, at leve adskilt fra forældre og andre begivenheder, der repræsenterer et alvorligt tab eller en pludselig adskillelse.
 
Sessionens mål
Hovedmålet for denne session er at praktisere åbne og informative dialoger med børn og unge om reaktioner på tab. Der gives i sessionen forslag til, hvordan man kan starte aktiviteter, hvor børnene selv kan blive involveret i at nå frem til at forlige sig med deres livsomstændigheder og opbygge jeg-styrke, når de er anbragt uden for hjemmet.
 
NB: Du bør kun starte på denne session, når du har arbejdet med session 4 og 5, eftersom disse sessioner giver baggrunden for den fulde forståelse af indholdet i denne session.