Моля, в рамките на петнадесет минути (или колкото са ви необходимо) обобщете това, върху което работихте между сесии 2 и 3:

  • В какво се състоеше подготовката ви за приемно семейство?
  • Какво ви беше лесно и какво ви затрудни?
  • Какво научихте, изпълнявайки планираното?
  • Какво ще можете да направите по-добре, работейки между следващите сесии?

Моля, запомнете, че появата на трудности в хода на работата ви е нещо естествено, тъй като става въпрос за нов метод, който изисква известно упражняване и експериментиране, преди да се превърне в рутинна дейност.

Да станеш приемен родител

 Умения, които ще упражните

  • Осъзнаване на механизма, по който децата реагират при смяна на обгрижващата фигура
  • Как да помогнем на детето да се почувства сигурно в новото приемно семейство

Тема на сесията
В тази обучитена сесия ще бъдете въведени в механизмите, по които децата могат да реагират спрямо настаняването им в приемни семейства, и как можете да им помогнете да се почувстват сигурни в новите условия.
 
Цели на сесията
Да ви осигури разбиране на детските реакции при настаняване в нова семейна среда и да ви даде възможности за справяне с негативите от преходния период на настаняването.