6. Oturuma başlarken beşinci ve altıncı oturum arasında yaptıklarınızı özetlemek amacıyla aşağıdaki sorulara 15 dakika (ya da ihtiyaç duyduğunuz kadar) ayırınız.

  • Planladığınızı yapmayı başarabildiniz mi?
  • Yapması kolay ve zor olan şeyler nelerdi?
  • Planladıklarınızı yaparken neyi öğrendiniz?
  • Bir daha ki sefere oturumlar arasındaki çalışmanızı iyileştirmek için neler yapabilirsiniz?
Profesyonel Bakım Nasıl Uygulanır? –
Çocuklar Bakıma Nasıl Karşılık Verir: Güvenli Bağlanma Modeli

Pratik Yapılması Gereken Beceriler
  • Uygulama görevleri ile ilişki kurma görevleri arasındaki dengeyi anlamak.
  • Profesyonel güvenli koruyucu anne davranışı uygulama becerileri.
  • Bağlanma modellerini fark etme: ”Güvenli” ve “çekingen”,”kararsız” ve “düzensiz”

Oturumun Teması
Oturum 4’te bağlanma davranışını ve koruyucu annelerin çocuklara nasıl Güven Temeli sağlayabildiklerini öğrendiniz.Bu eğitim oturumunda ise detaylı bir şekilde Güvenli Koruyucu Anne Davranışı ve bakıma çocukların nasıl karşılık verdiklerini göreceksiniz.
Çocukların güvende hissetmelerini sağlayarak onların iletişim kurabilmeleri, oynayabilmeleri ve öğrenebilmelerini mümkün kılmak için koruyucu anneler nasıl davranmalıdırlar?
Çocuklar ayrılıkla başa çıkmayı çok erken öğrenirler. Tek başına bir çocuk biyolojik annesinden ayrılırken stres ve ayrılıkla başa çıkma yolunu öğrenir. Temel olarak çocukların dört tane başa çıkma yolu vardır, bu yollara Bağlanma Modeli denir.
Bu oturumda bu modelleri fark edecek ve çocuklarla nasıl iletişim kurulması gerektiğine dair öneriler elde edeceksiniz.
Oturumun Amacı
Bu oturumun temel amacı koruyucu annenin profesyonel bakımı nasıl uygulaması gerektiğini anlamaktır.

Neden ve Nasıl
Koruyucu aile olarak çocukla kurulan duygusal ve sosyal ilişki üzerine odaklanıp bezleri değiştirmek, yemek hazırlamak, onları beslemek vb. birçok uygulama yapmak zorundasınız. Bu nedenle ilişki kurma görevleriyle, uygulama görevleri arasında nasıl bir denge kurulacağını öğreneceksiniz.
Koruyucu anne-çocuk ilişkisinde ne yapılması gerektiğini detaylı bir şekilde öğreneceksiniz.
Koruyucu aileye yerleştirilmeden önce, çocuk, görmezden gelen ya da şiddet uygulayan ebeveynler, çok farklı bakıcılar ya da çok meşgul ve fazla mesai yapan personellerle ilgili kötü deneyimler geçirmiş olabilir. Bu nedenlerden dolayı, çoğu çocuk bakılmayı normal karşılamaz ve çocuğun buna alışmasını sağlamak çok uzun zaman alabilir.
Bu nedenle, çocukların bakıma nasıl karşılık verdiklerini, bağlanma modellerini ve çocukları güvende hissettirmek için nasıl davranılması gerektiğini öğreneceksiniz