Atvēliet 15 minūtes (vai arī tik, cik nepieciešams), lai apkopotu to, ko esat darījuši starp iepriekšējo un šo nodarbību:

  • Vai jums izdevās paveikt to, kas bija plānots?
    • Ko paveikt bija viegli un ko sarežģīti?
    • Ko esat iemācījies, darot to, ko plānojām?
    • Ko jūs varat darīt labāk nākamreiz, strādājot starp nodarbībām?
Kā praktizēt profesionālu aprūpi -
kā bērni reaģē uz aprūpi: droša pamata modeļa iezīmes

Kompetences, kas tiek pārbaudītas
  • Izpratne par nepārtraukto balansu starp uzdevumu izpildi un darbu ar attiecībām.
  • Prasmes, lai praktizētu profesionāla droša aprūpētāja uzvedību.
  • Piesaistes iezīmju atpazīšana: „droša” un „izvairīga”, ambivalenta un „dezorganizēta”

Nodarbības tēma
Ceturtajā nodarbībā jūs runājāt par piesaistes uzvedību un kā aprūpētāji var sniegt bērnam drošu pamatu. Šajā nodarbībā jūs sīkāk mācīsieties droša aprūpētāja uzvedību un kā bērni reaģē uz aprūpi. Kā aprūpētājam būtu jāuzvedas, lai bērns justos droši, lai viņi varētu mijiedarboties, spēlēties un mācīties? Tāpat jau agrā bērnībā bērni mācās tikt galā ar šķiršanos. Katrs bērns individuāli iemācās stratēģiju, kā tikt galā ar šķiršanos un stresu, ko radījis pirmais aprūpētājs. Pamatā bērniem ir četri veidi, kā tikt galā. Šīs stratēģijas sauc par piesaistes iezīmēm. Jūs mācīsieties pamanīt šīs iezīmes, un jums tiks sniegti ieteikumi, kā uz to reaģēt mijiedarbībā ar bērnu.
Nodarbības mērķi
Šīs nodarbības galvenais mērķis ir izprast, kā praktizēt profesionālu aprūpi
Kāpēc un kā
Profesionāla aprūpe balstās uz emocionālām un sociālām attiecībām ar bērnu. Tajā pašā laikā, jums jāveic daudz praktiski darbi: jāmaina autiņi, jāgatavo maltītes, jābaro bērni, utt. Tāpat jūs diskutēsiet, kā sabalansēt darbu ar attiecībām ar praktiskajiem darba uzdevumiem. Mēs detalizēti mācīsimies, ko ir būtiski darīt aprūpētāja un bērna attiecībās.
Pirms nokļūšanas aprūpes iestādē, bērns, iespējams, ir pieredzējis vardarbīgu un nevērīgu attieksmi no vecākus, daudzus dažādus aprūpētājus vai aizņemtus un pārāk noslogotus darbiniekus. Šo iemeslu dēļ daudzi bērni uz aprūp nereaģē normāli, un tas var prasīt ilgāku laiku, līdz brīdim, kamēr viņi uz to sāk reaģēt adekvāti. Tāpēc mēs mācīsimies par to, kā bērni reaģē uz parūpi, viņu piesaistes iezīmēm un kā jūs varat reaģēt, lai bērns justos droši