Prosimy w ciągu 15 minut (lub tylu, ile potrzeba) podsumować to, nad czym pracowaliście pomiędzy sesją 8 i 9:

  • Czy udało nam się robić to, co zaplanowaliśmy (zmiana wartości i praktyk)?
  • Co było łatwe, a co trudne do zrobienia?
  • Czego nauczyliśmy się podczas realizowania planowanych działań?
  • Co możemy zrobić lepiej następnym razem pracując pomiędzy sesjami?
Reakcja na niestabilne więzi u dzieci
- Powszechnie występujące modele więzi u porzuconych sierot – jak je rozumiemy i z nimi pracujemy?

Kompetencje, które będą ćwiczone
  • Rozpoznawanie niestabilnego, unikającego modelu więzi u dzieci
  • Rozpoznawanie niestabilnego, ambiwalentnego modelu więzi u dzieci
  • Rozpoznawanie niestabilnego, zdezorganizowanego modelu więzi u dzieci
  • Umiejętność profesjonalnego postępowania w przypadku tych trzech zaburzeń więzi

Temat Sesji
W tej sesji szkoleniowej dowiecie się, jak obserwować i rozpoznawać zachowanie dzieci wskazujące na wczesne problemy z przywiązaniem – jak sieroty czasem rozwijają niestabilne modele przywiązania. Otrzymacie sugestie, jak pracować z dziećmi z niestabilną więzią.
Cele sesji
Sieroty i dzieci umieszczone poza swym domem często już przeszły wiele trudnych chwil, na przykład urodziły się przedwcześnie, miały niską masę urodzeniową – co mogło mieć wpływ na ich rozwój, nie były odpowiednio zadbane przez rodziców borykających się z problemami w życiu, a także przechodziły wiele zmian opiekunów.
Te czynniki ryzyka, w połączeniu, powodują powstanie niestabilnego modelu więzi u osieroconych dzieci częściej niż u przeciętnej populacji. Jest to szkodliwe dla sposobu, w jaki wchodzą w relacje społeczne w życiu oraz jak będą sobie radzić z problemami.
Jako osoba zawodowo zajmująca się tymi sprawami, musisz je znać i wiedzieć, jak pomagać w tworzeniu bardziej stabilnych więzi.