Prosimy poświęcić 15 minut (albo tyle, ile będzie konieczne) na podsumowanie tego, nad czym pracowaliście pomiędzy ostatnią sesją 3 i 4.

  • Czy udało nam się zrobić to, co sobie zaplanowaliśmy?
  • Co było łatwe do wykonania, a co trudne?
  • Czego się nauczyliśmy, robiąc to, co sobie zaplanowaliśmy?
  • Co możemy zrobić lepiej w czasie naszej dalszej pracy między sesjami?

Please remember: it is okay if you experienced problems – this is a new way of working, and it takes some exercise and experimenting before it becomes routine

Zrozumienie Głównych Założeń Teorii Przywiązania – podstawy do profesjonalnych praktyk opiekuńczych

Kompetencje do przećwiczenia
  • Umiejętność zastosowania w praktyce profesjonalnego zachowania związanego z budowaniem więzi.
  • Znajomość wymiarów: „Poszukiwanie Bezpiecznej Podstawy“ i „Rozpoznanie“ oraz jak wspierać te dwa działania i do nich zachęcać niemowlęta i małe dzieci.
  • Zrozumienie wymiarów Bezpiecznej Podstawy w Zachowaniu Opiekuna.
  • Zrozumienie ciągłej równowagi pomiędzy Pracą z Zadaniami a Pracą z Relacjami.

Sesja szkoleniowa 4 zapewnia podstawową wiedzę teoretyczną, którą każdy powinien znać na pamięć.


Myśl przewodnia sesji
W czasie tej sesji szkoleniowej będziesz zajmować się znaczeniem teorii przywiązania u swoich dzieci, a także tym, jak zrozumienie tej teorii wpłynie na sposób waszej pracy przez pozostałe sesje: codzienne kontakty i czynności, pracę z krewnymi, itp.Poznasz Zachowania Wskazujące na Przywiązanie, dowiesz się, czym są Bezpieczna Podstawa, jaką daje opiekun, oraz Zachowania Poznawcze.

Cel sesji
  • Głównym celem niniejszej sesji jest zrozumienie znaczenia podstaw teorii przywiązania w celu poprawienia zachowań opiekunów oraz bezpiecznego rozwoju dzieci.
  • Dzieci bez stałych rodziców są bardzo narażone na zmiany opiekunów czy miejsca przebywania, co w późniejszym okresie może powodować zaburzenia więzi. Rozwój społeczny i emocjonalny dziecka jest w dużym stopniu uzależniony od waszego zrozumienia tego, jak ważne są zachowania opiekuna pod względem budowania więzi.W czasie tej sesji będziecie pracowali nad rozwijaniem dobrych praktyk.