girl_disabled_wikimedia
Развитие на децата с увреждания

Умения, които ще упражните

  • разбиране върху това по какъв начин са свързани изоставянето и уврежданията;
  • разбиране относно това какво е важно в работата с деца с увреждания;
  • как могат да се намалят максимално последиците от увреждания върху функционирането на детето;
  • как могат да се преодолеят предразсъдъците към децата с увреждания.

Тема на сесията
В тази обучителна сесия вие ще разгледате и разберете начина на работа с деца с увреждания.
 
Цел на сесията
Целта на тази сесия е да разработите план за работа с децата, които имат физически или психически увреждания.
 
VIDEO


This small clip is part of a longer video, where a family from the Netherlands tell about getting an adopted child from an orphanage in Romania. The circumstances can very well be compared to your situation as a foster parent.