Моля, отделете 15 минути (или колкото време ви е необходимо), за да обобщите наученото във времето между 6 и 7 сесия:

  • Успяхте ли да свършите това, което бяхте планирали?
  • Какво ви бе лесно да постигнете и какво ви бе трудно?
  • Какво научихте от осъществяването на планираните от вас дейности?
  • По какъв начин си сътрудничихте помежду си и поемахте отговорност?
  • Какво можете да направите по по-добър начин следващия път, когато работите във времето между сесиите?

 

Превръщане на болката в устойчивост (резилианс) – подпомагане на децата да преодолеят реакциите на загуба и раздяла

 Умения, които ще упражните
  • Умение за планиране и практикуване на открит диалог за загубата и раздялата.
  • Как да използвате собствения си житейски опит като пример във вашата работа с децата.
  • Как да помогнете на децата и младежите да придобият разбиране за тяхното поведение като естествена реакция на загубата.
  • Как да разработите практически занимания за малките деца, чрез които преживяванията, свързани със загубата да могат да се разрешат.

Тема на сесията
В тази обучителна сесия вие ще се запознаете с начините, чрез които да подпомогнете децата да преодолеят загубата на техните родители и животът им далеч от тях, както и други тежки събития, свързани със загуба или внезапна раздяла.
 
Цели на сесията
Основната цел на тази сесия е да общувате по открит и информативен начин във вашата работа с децата/ младежите, лишени от родителски грижи за реакциите на загуба. Също така да организирате такива дейности и занимания, чрез които децата да могат по активен начин да участват и да приемат житейските обстоятелства от живота им.
NB: Започнете тази сесия едва след като сте преминали през сесии 2, 3 и 5. Те са предпоставка за разбиране съдържанието на тази сесия.