Prosimy poświęcić 15 minut (albo tyle, ile będzie konieczne) na podsumowanie tego, nad czym pracowaliście pomiędzy ostatnią sesją 1 i 2.

  • Czy udało nam się zrobić to, co sobie zaplanowaliśmy?
  • Co było łatwe do wykonania, a co trudne?
  • Czego się nauczyliśmy, robiąc to, co sobie zaplanowaliśmy?
  • Co możemy zrobić lepiej w czasie naszej dalszej pracy między sesjami?

Pamiętajcie, proszę: nie ma nic złego w tym, że doświadczacie problemów – to nowy sposób pracy i potrzeba trochę poćwiczyć, zanim stanie się to czymś powszednim.

Z rodziny do rodziny zastępczej – dom miejscem pracy

Ćwiczone kompetencje

  • Mapowanie pozytywnych wartości w rodzinie zastępczej
  • Zbudowanie świadomości, że wartości te stanowia narzędzie do rozwijania profesjonalnej opieki.
  • Przygotowanie członków rodziny do nowych ról

Temat sesji
W tej sesji szkoleniowej rozpoczniesz pracę z procesem stawania się profesjonalnym miejscem opieki i zdobywania kompetencji zawodowych twojego życia rodzinnego.


Cele sesji
Głównym celem tej sesji jest mapowanie wartości rodziny, które staną się twoimi kompetencjami zawodowymi w zadaniu staje bycia rodziną zastępczą.