Моля, отделете 15 минути (или колкото време ви е необходимо), за да обобщите наученото във времето между трета и четвърта сесия:
• Успяхте ли да свършите това, което бяхте планирали?
• Какво ви бе лесно да постигнете и какво ви бе трудно?
• Какво научихте от осъществяването на планираните от вас дейности?
• Какво можете да направите по по-добър начин следващия път, когато работите във времето между сесиите?
Как да практикуваме професионалната грижа за деца?
Как децата реагират на грижата: сигурният модел на привързаност?
Как да практикуваме професионалната грижа за деца?

Компетенции, които ще упражните
  • разбиране значението, което трябва да има равновесието между работните задължения и работата, свързана с взаимоотношенията с детето;
  • умения за практикуване на професионално поведение, развиващо сигурен модел;
  • разпознаване и разграничаване на моделите на привързаност: сигурен, избягващ, амбивалентен и дезорганизиран.

Тема на тази сесия
В сесия 4 вие работихте върху разбирането на поведението на привързаност и как грижещите се за деца могат да предложат „сигурна база”.
В тази сесия ще имате възможността да се запознаете отблизо с поведението на грижещия се, развиващо чувство за сигурност у децата, и как те реагират на полаганите за тях грижи. Какво трябва да бъде поведението на обгрижващите, за да могат децата да се чувстват сигурни, да могат да взаимодействат с другите, да играят и да учат?
Също така децата се научават от много рано как да се справят с раздялата. Всяко дете научава определена стратегия, благодарение на която преодолява раздялата и стреса от срещата с първите обгрижващи фигури. Като цяло децата се справят с този проблем по четири начина – тези стратегии се наричат “Модели на привързаност”. В тази сесия ще упражните как да разпознавате тези модели и ще ви бъдат предложени някои идеи как да реагирате при взаимоотношенията с детето.
 
Цел на модула
Основната цел на тази сесия е да разберете как да предоставяте професионална грижа.
 
Защо и как
При професионалната грижа се поставя акцент върху емоционалните и социални взаимоотношения и връзка с детето. В същото време вие трябва да осъществявате и много ежедневни задължения – да сменяте пелени, да приготвяте храна, да храните децата и т.н. Затова също така ще трябва да обсъдите как може да балансирате дейностите за изграждане на връзка с децата с ежедневните ви задължения.
 
Ще разгледате в детайли какво е важно да се прави по отношение на връзката грижещ се – дете.
 
Преди да попадне в приемно семейство, има вероятност детето да е било неглижирано или малтретирано от родителите си, от многото и различни обгрижващи фигури или от заети и преуморени служители. Това е и причината много деца да не реагират нормално на предоставяните им грижи; това понякога отнеме дълго време.
 
Затова също така ще разгледате и как децата реагират на грижите, техните модели на привързаност и как вие можете да откликвате, за да се почувства детето сигурно и в безопасност.